مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدابراهیم
نام خانوادگی:سجادی
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی

زندگی نامه

در سال 1349 به قصد تحصیل علوم دینی به نجف مشرف شدم. دروس سطح ابتدایی و متوسط و قسمت مهم سطوح عالی را در نجف و سوریه خواندم و قسمتی از سطوح عالی (خارج فقه و اصول) را در مشهد نزد آیت الله مرتضوی و فلسفی فرا گرفتم.
کار تحقیق و نویسندگی را از سال 1362 آغاز نمودم و با روزنامه ها و مجلات مختلف همکاری داشته ام. ولی عمده همکاریم با فصل نامه پژوهش های قرآنی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و همچنین فصلنامه کوثر متعلق به مجمع جهانی اهل البیت (ع) بوده است.