مطالعات فقهی قرآنی در عصر پیامبر(ص)
35 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی » پاییز 1374 - شماره 3 (22 صفحه - از 105 تا 126)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیشگفتار فقه قرآنی، در عرصه فقه اسلامی وحوزه تفسیر قرآن جایگاه ویژه ای دارد و سالهاست در قالب کتابهای تفسیر و یا درجای جای مجموعه های فقهی و باعنوان (تفسیر آیات الاحکام) و یا (فقه القرآن) در دسترس علاقه مندان معارف قرآنی و شریعت آسمانی قرار می گیرد. این بخش از دانش اسلامی در سیر تاریخی خود، گذشته در خور توجه و آموزنده ای دارد. از پیچ و خمها و فراز ونشیبهایی گذر کرده و به سیر تکاملی خود ادامه داده است. ازاین رو، ضروری می نماید برای بهره برداری بهتر و دریافتهای بایسته از منبع جوشان و زلال قرآن در بخش فقه، علاوه بر مطالعات محتوایی، سیرتاریخی مباحث (آیات الاحکام) و پژوهشهای فقهی قرآنی، به صورت مقایسه ای وعلمی به کاوش سپرده شود و دستاورد آن، در حوزه استنباطات فقهی و قرآن مورد استفاده قرار گیرد. نوشته حاضر، این گونه مطالعات را در تاریخ نخست تشریع و فقه (عصر پیامبر(ص)، ائمه(ع)، صحابه، تابعان) بررسی می کند. بدان امید که راهی را در نگرش تاریخی به این مقوله، بازگشاید و افقهای تازه ای را در پیش دید قرار دهد.
آدرس اینترنتی