فقه قرآنی در منظر فقیهان اهل سنت
35 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی » زمستان 1374 - شماره 4 (26 صفحه - از 165 تا 190)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرآن، به عنوان مهم ترین مصدر تشریع احکام، یگانه محور تردیدناپذیر همه فقیهان اسلامی (امامیه و اهل سنّت) در شناخت احکام شریعت است. عالمان و فقیهان، هرچند در چند و چون بهره گیری از قرآن و ظواهر و عمومات واطلاقات آن دیدگاههای متفاوتی دارند، ولی در اصل ارجمندی و اتقان آن تردید ندارند و اگر در اعتبار و حجیّت سنّت از دو زاویه باید به بررسی نشست و درستی سند و چگونگی دلالت را به طور جداگانه ملاحظه کرد، در اعتبار قرآن، تنها به دلالت باید اندیشید زیرا جنبه انتساب آن به پروردگار و مبدأ وحی، مجال تردید ندارد. آنچه می طلبد که به دیدگاهها و شیوه های اهل سنّت درفهم آیات الاحکام توجّه کنیم این است که فقه قرآنی مصدر مشترک فهم احکام در همه مذاهب اسلامی است و قرآن آینه ای است که نگاه امامیه واهل سنّت در بستر آن با یکدیگر تلاقی دارد. دراین تلاقی دوگونه نگاه می توان داشت: نگاه انتقادی ونگاه شناسایی . ما دراین نوشته در صدد نقد و تحلیل آرا و دیدگاهها نیستیم، بلکه برآنیم تا تنها
آدرس اینترنتی