شکوفایی تفسیر موضوعی در بستر قرآن اخیر
38 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی » پاییز و زمستان 1375 - شماره 7 و 8 (22 صفحه - از 128 تا 149)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرن 14 بستر رشد اندیشه های نوین و حرکتهای جدید در روش و بینش دانشوران ومصلحان جوامع اسلامی است. احساس شدید فرهیختگان وعالمان اسلامی نسبت به بایستگی دگردیسی فرهنگی و اجتماعی، و زدودن غبار رکود و عقب ماندگی علمی و عملی از چهره امّت اسلامی، فروزش فرخنده ای بود که نمودهای آن بیش از هر دوره دیگر در قرن 14 آشکار گردید. آنچه در پرتو این احساس شکل گرفت، در دو منظر درخور مطالعه است: الف. دگرگونی در فهم دینی و تفسیر مفاهیم اخلاقی و اعتقادی ب. دگرگونی در ساختار تنظیم و شیوه ارائه دریافتها و معارف دینی به جامعه. حرکت نخست، محتوایی و زیربنایی بوده و حرکت دوّم، صوری و ساختاری و درخدمت شتاب بخشیدن به دگرگونی محتوایی و هموارساختن مسیر آن.
آدرس اینترنتی