نسبیت و اطلاق در اخلاق
35 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی » بهار و تابستان 1377 - شماره 13 و 14 (20 صفحه - از 100 تا 119)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از آنجا که سرشت انسان با اکسیر انس عجین گشته و آدمیان، آرامش و آسایش خویش را در زندگى جمعى و اجتماعى یافته اند، همپاى همه مزایاى جمع گرایى و پیوندهاى اجتماعى، این همزیستى همواره دشواریهایى را نیز به همراه داشته است. اصطکاک منافع، زیاده طلبى برخى انسانها، ناهنجارى رفتار بعضى از شهروندان و… همه و همه از جمله عواملى هستند که همواره فضاى الفت و انس مجموعه هاى انسانى را با غبار نگرانى و اضطراب و دلهره در آمیخته است. براى گریز از این نگرانى دو راه در پیش رو بوده است: الف. انزوا طلبى و انسان گریزى وترک مجموعه هاى بشرى. ب. چاره اندیشى در جهت پیشگیرى و رفع چالش در روابط انسانى
آدرس اینترنتی