تحلیل داستان آدم در قرآن2( قصه آدم و تحلیل های انسان شناسی)
33 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی » پاییز و زمستان 1377 - شماره 15 و 16 (30 صفحه - از 96 تا 125)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تحلیل قصه آدم با استناد به ظواهر قرآن و سنت که کهن ترین روش به حساب می آید، به دلیل اختلاف روایات، تفاوت توان علمی مفسران، تفاوت میزان تسلط پژوهشگران بر آیات مربوطه و اختلافات عمیقی که از این رهگذر پدید آمده است؛ آن چنان گرداب فکری ـ فرهنگی را گزارش می نماید که نه تنها عامه مردم که حتی خواص نیز، توان هدفیابی در آن را ندارند. بنابراین چاره ای جز این نیست که با گزینش عناوین مورد عنایت در قرآن و ارائه گزارش دیدگاه های مختلف درباره آنها، جهت الهام گیری هر چه دقیق تر، به مطالعه جدی خود قرآن روی آوریم. آفرینش آدم و پیش زمینه های آن (و إذ قال ربّک للملائکة إنّی جاعل فی الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبّح بحمدک و نقدّس لک… و إذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم) بقره / 34 ـ 30
آدرس اینترنتی